Nøkkelkvittering

Som ansvarlig person bekrefter jeg med dette å ha satt meg inn i Regler for leie av Heer Grendehus. Leietaker er ansvarlig for at smittevernregler følges.
Nøkler overleveres etter avtale med Utleier. Når lokalene er ferdig ryddet og leietaker forlater Grendehuset, legges nøkler i brevsprekk i sidedør, sammen med utfyllt SJEKKLISTE

Heer, dato: ………………..         Navn: ……………………………………………………

Mobiltelefon: ……………………… (medbringes på Grendehuset)

Betalers navn: …………………………………………………..

 

 

Comments are closed.